Slide 1

Nu en in de toekomst

Duin en water

Slide 1

Nu en in de toekomst

Duin en water

Slide 1

Nu en in de toekomst

Duin en water

Slide 1

Nu en in de toekomst

Duin en water

Slide 1

Nu en in de toekomst

Duin en water

Slide 2

Nu en in de toekomst

Duin en water

Slide 3

Nu en in de toekomst

Duin en water

Slide 4

Nu en in de toekomst

Duin en water

Jaarverslag 2020

Lees hier het jaarverslag 2020

We kunnen ons geen
afwachtende houding
permitteren

Algemeen directeur Wim Drossaert

Lees hier het voorwoord

Uitdagingen voor duin en water

Dunea staat voor grote uitdagingen. Maatschappelijke en klimatologische ontwikkelingen zetten druk op ons systeem en dwingen ons om te vernieuwen. Wat zijn de belangrijkste trends en hoe vormen zij een uitdaging voor onze kerntaken?

Onze uitdagingen

Onze belangrijkste materiële onderwerpen

Kwaliteit drinkwater

Leveringszekerheid drinkwater

Bewust watergebruik

CO2-emissies

Circulair ondernemen

Omgevings­management

Natuurbeheer

Biodiversiteit

Duurzame inzetbaarheid personeel

Hoe Dunea waarde creëert

Ons waardecreatiemodel maakt de relatie tussen Dunea en haar omgeving inzichtelijk en laat zien hoe Dunea waarde creëert voor haar stakeholders en voor de maatschappij als geheel.

Bekijk ons waardecreatiemodel

Kerncijfers 2020

Bedrijfsopbrengsten
(x € 1.000)

147.432

2019:    144.396

Resultaat na belasting
(x € 1.000)

6.998

2019:    8.496

Aantal administratieve
aansluitingen

643.976

2019:    637.756

Aantal
medewerkers

524

2019:    500

Geproduceerd drinkwater
(x 1.000 m3)

82.227

2019:    80.438

Duinterreinen in eigen beheer
(in ha)

2.428

2019:    2.428

Meer over resultaten

Downloads

Download hier alle delen van het jaarverslag

Jaarverslag 2020 online

Geïntegreerd Jaarverslag 2020

Jaarrekening 2020

Direct naar:

Volg ons