Slide 1

duin en water

Samen sterk voor

Slide 4

duin en water

Samen sterk voor

Slide 3

duin en water

Samen sterk voor

Slide 5

duin en water

Samen sterk voor

Slide 6

duin en water

Samen sterk voor

Slide 1

duin en water

Samen sterk voor

Slide 1

duin en water

Samen sterk voor

Slide 1

duin en water

Samen sterk voor

Slide 1

duin en water

Samen sterk voor

Slide 1

duin en water

Samen sterk voor

Jaarverslag 2021

Lees hier het jaarverslag 2021

Als we niet nu in actie komen, hebben we al in 2026 een probleem

Algemeen directeur Wim Drossaert

Lees hier het voorwoord

Uitdagingen voor duin en water

Dunea staat voor grote uitdagingen. Maatschappelijke en klimatologische ontwikkelingen zetten druk op ons systeem en dwingen ons om te vernieuwen. Wat zijn de belangrijkste trends en hoe vormen zij een uitdaging voor onze kerntaken?

Onze uitdagingen

Onze belangrijkste materiële onderwerpen

Kwaliteit drinkwater

Leveringszekerheid drinkwater

Bewust watergebruik

Omgevings­management

CO2-emissies

Circulair ondernemen

Natuurbeheer

Duurzame inzetbaarheid personeel

Biodiversiteit

Hoe Dunea waarde creëert

Ons waardecreatiemodel maakt de relatie tussen Dunea en haar omgeving inzichtelijk en laat zien hoe Dunea waarde creëert voor haar stakeholders en voor de maatschappij als geheel.

Bekijk ons waardecreatiemodel

Kerncijfers 2021

Bedrijfsopbrengsten
(x € 1.000)

147.262

2020:    147.432

Resultaat na belasting
(x € 1.000)

8.541

2020:    6.998

Aantal administratieve
aansluitingen

653.694

2020:    643.976

Aantal
medewerkers

533

2020:    524

Geproduceerd drinkwater
(x 1.000 m3)

80.155

2020:    82.277

Duinterreinen in eigen beheer
(in ha)

2.420

2020:    2.428

Meer over resultaten

Downloads

Download hier alle delen van het jaarverslag

Jaarverslag 2021 online

Geïntegreerd Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Direct naar:

Volg ons