Disclaimer en privacy

Terug naar homepage

De website jaarverslag-dunea.nl is met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Dunea NV streeft daarbij naar juistheid, actualiteit en volledigheid van de informatie. De juistheid, actualiteit of volledigheid van deze website wordt echter niet gegarandeerd.

Aansprakelijkheid van Dunea NV voor welke schade dan ook, ontstaan door de toegang tot jaarverslag-dunea.nl, of het gebruik van hetgeen op deze website wordt aangeboden, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit geldt eveneens voor de gevolgen van het (al dan niet tijdelijk) niet toegankelijk zijn van deze website, om welke reden dan ook.

Dunea NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen, of die verwijzen naar jaarverslag-dunea.nl.

Cookies

Deze website jaarverslag-dunea.nl is voor iedereen toegankelijk en maakt alleen gebruik van functionele cookies. Zie verdere beschrijving onder Google Analytics.

Deze website bevat links naar andere websites. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat de privacyverklaring van jaarverslag-dunea.nl daar niet meer geldt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerkingen van persoonsgegevens op de websites van andere partijen. Wij raden u aan om het Privacy Statement van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken. Deze informatie gebruiken we om een beter beeld te krijgen van onze bezoekers en om onze website te optimaliseren. De aldus verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op hun servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Google lezen alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Dunea NV heeft met betrekking tot het gebruik van Google Analytics een data bewerkingsovereenkomst met Google gesloten. Gegevensuitwisseling met andere Google diensten en overige derden is uitgeschakeld. Google mag de verkregen informatie niet voor andere/eigen doeleinden gebruiken en IP-adressen worden geanonimiseerd. Er worden geen individuele gegevens bijgehouden.

Privacy

Op jaarverslag-dunea.nl worden geen persoonlijke gegevens verzameld of opgeslagen.

Verdere informatie en contact

Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via communicatie@dunea.nl

Copyrights

Deze website jaarverslag-dunea.nl is eigendom van Dunea NV. Alle werken en informatie op deze website zijn eigendom van Dunea NV en zijn onderhevig aan de bepalingen van het auteursrecht. Het is uitsluitend toegestaan deze werken en informatie op het beeldscherm te bekijken en voor eigen gebruik af te drukken. Iedere bewerking, openbaarmaking en verveelvoudiging, waaronder begrepen verspreiding, verzending, opneming in een ander werk, netwerk of website, vertaling of commercieel gebruik is uitdrukkelijk verboden. Bovenstaande geldt ook voor de gebruikte foto’s. Deze zijn eigendom van Dunea NV, rechtenvrij of het gebruiksrecht is gekocht door Dunea NV.

Terug naar homepage